سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی محمدی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران-مدیریت زمین شناسی دریایی
راضیه لک – مدیریت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

احداث بزرگراه شهید کلانتری بر روی باریکترین بخش دریاچه ارومیه به طول ۱۵ کیلومتر سیستم طبیعی جریانهای دریاچه ای، سیستم رسوبگذاری و اکولوژی را مختل نموده است. نتایج حاصل از مطالعه و شبیه سازی پارامترهای چگالی، عمق ستون آب و دبی تبادلی آب و رسوب بین دو بخش شمالی و جنوبی دریاچه نسبت به میانگذر نشان می دهد که ۱۴۰۰متر فضای باز میانی برای احداث پل نتوانسته است تعادل هیدرولیکی و رسوبی بین دو بخش شمالی و جنوبی دریاچه ایجاد نماید. در واقع مسدود شدن مسیر جریانها توسط خاکریزهای میانگذر، الگوی پراکنش آب و رسوب در دریاچه مختل نموده است. با ایجاد آبگذرهایی در نزدیکی سواحل و در مسیر حرکت جریانهای دریاچه ای می توان الگوی حرکت جریانهای دریاچه ای و پراکنش رسوبات را به حالت طبیعی قبل از احداث میانگذر نزدیک تر نمود.