سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور قلعه نوی – استادیار گروه مهندسی عمران
محمد امین پردل – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

استفاده ازساختمانهای دارای سیستم قاب فولادی رایج بوده وکاربرد زیادی داردبه همین دلیل بررسی رفتارلرزه ای وچگونگی مقاوم سازی آنها دربرابر بارجانبی زلزله ازاهمیت ویژه ای برخورداراست ازمیان سیستم های غیرفعال اتلاف انرژی میراگرTADAS ازجلمه میراگرهای فلزی اند که به خاطرسهولت اجرایی وکاهش هزینه های تقویت لرزه ای وافزایش توان لرزه ای سازه ها می تواند به عنوان شیوه ای برای تقویت لرزه ای سازه های ضعیف استفاده گردد.این قطعات انرژی ورودی به سازه رابه انرژی کرنش پلاستیک یاانرژی هیستریک تبدیل می کنند دراین مقاله سیستم موجودقاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط به وسیله میراگرTADASمقاوم سازی می شودبدین منظور ابتدارفتارسیستم قاب خمشی فولادی متوسطدربرابرزلزله بررسی شده سپس بااضافه شدن میراگرTADAS جهت مقاوم سازی لرزه ای آن بررسی می شودتحلیل دینامیکی غیرخطی سیستم های مورد مطالعه با استفاده ازنرم افزارDRAIN-2DX تحت زمین لرزه Elcentro صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که با استفاده ازاین میراگرها میتوان اتلاف انرژی رادرآنها متمرکزنمودو سهم سایراعضای سازه ای ازاتلاف انرژی رابه حداقل رساند.