سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی جهان اندیش – استادیار دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی
ابوالقاسم ولی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی شیراز

چکیده:

مهکترین جنبه عملکرد فیلتر سدهای خاکی نقش آن به عنوان یک خط دفاعی می باشد که جهت جلوگیری از فرسایش پیش رونده هسته و حمل دانه های شسته شده ای که در اثر ایجاد نشت غیر منتظره به حرکت در آمده اند ایفای نقش می نمایند. در حال حاضر طرح فیلتر که منجر به ارائه معیار فیلتر می باشد صرفا معطوف به معرفی خصوصیات فیلتر از نظر دانه بندی و مقایسه آن با دانه بندی خاک مبنا بدون در نظر گرفتناثر میزان تراکم مصالح فیلتر می باشد. از طرفی محققین و طراحان تمایل دارند که در طراحی بدنه سدهای خاکی از فیلتر با تراکم پایین استفاده کنند. این مسئله باعث انعطاف پذیری بیشتر فیلتر می شود و از انتقال تنش از هسته و پوسته و همچنین از ایجاد ناپیوستگی های ایجاد شده در هسته رسی در اثر نشستهای احتمالی جلوگیری می گردد. با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق علاوه بر طرح نیز می تواند در ایفای نقش فیلتر اثر گذارد. فیلترهایی که طبق آیین نامه ها طرح شده اند می توانند در دانسیته های نسبی پایین عملکرد ناموفق داشته باشند.