سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد رجبی جلال – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق هدف اندازه گیری میزان حباب در قطعات ساخته شده به روش VARTM و دستی و تاثیر مقدار آن در خواص مکانیکی این قطعات می باشد برای این منظور قطعات با الیافی با تراکم های۲ ۲۰۰g /m2 ،۶۰۰ g /m و g /m2 100 با روش VARTM و دستی ساخته شده است و میزان حباب در نقاط مختلف قطعه ساخته شده به روش VARTM و دستی اندازه گیری شده و مورد بحث قرار گرفته شده است و در آن میزان مقاومت کششی و خمشی در دو حالت بدست آورده شده است و در نهایت مقایسه ای بین این دو انجام شده است. نتیجه اصلی این مقاله این است که قطعات ساخته شده توسط روش VARTM به دلیل حباب کم و کیفیت بهتر، خواص مکانیکی آن بهتر از روش دستیمی باشد و همچنین با افزایش تراکم الیاف میزان حباب در قطعات افزایش می یابد و در قطعات ساخته شده به روش VARTMحباب ها در ورودی رزین کمتر از خروجی آن می باشد.