سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا سوری – گروه پژوهش نسوز
ندا کیونی – دانشگاه علم و صنعت ایران
نازیلا ابراهیم –

چکیده:

در این مقاله خواص بتون های دیرگداز شاموتی با و بدون SiC با مقادیر سیمان ۳ تا ۲۵ درصد و تاثیر میزان سیمان بر خواص آن ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این بررسی نمونه بتون های دیرگداز شاموتی سنتی (RC)، سیمان متوسط (MCC)، کم سیمان(LCC) و خیلی کم سیمان (ULCC) با و بدون SiC تهیه گردید. پس از آماده سازی نمونه ها، آزمایش های دانسیته کلی، تخلخل ظاهری، شوک حرارتی و تست بوته (cup test) انجام شد.
نتایج حاصل از آزمایش های تخلخل ظاهری و دانسیته کلی در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد نشان می دهد که با کاهش مقدار سیمان و جایگزینی آن با آن با پر کننده ها (میکروسیلیس و راکتیو آلومینا) درصد تخلخل ظاهری هم در بتون های بدون SiC و هم دارای SiC کاهش یافته و دانسیته افزایش می یابد. از نتایج حاصل از آزمایش شوک حرارتی چنین به نظر می رسد که با کاهش مقدار سیمان در ترکیب، درصد افت استحکام خمشی کاهش یافته و شوک پذیری بهبود می یابد. همچنین با یررسی مقدار نفوذ مس در آزمایش بوته در بتون های مختلف پخت شده در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد دیده می شود که با کاهش مقدار سیمان، مقدار نفوذ مس هم در بتون های بدون SiC و هم در بتون های حاوی SiC کاهش می یابد. مقدار این نفوذ در بتون های حاوی SiC در مقایسه با بتون های بدون SiC کمتر است.