سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهرداد جلیلیان – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران
فرشید ضیایی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران
مهدی نکومنش حقیقی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران

چکیده:

پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل کلراید،از نظرخصوصیات وکاربردهای پلیمرحاصله از اهمیت بسزایی برخوردارمی باشد . پلاستیسولهاازتوزیع پودرپلی وینیل کلرایدامولسیونی درنرم کننده بدست می آیندکه درصنایع به وفورمصرف می شوند . روشهاوتکنیکهای پلیمریزاسیون امولسی ونی وینیل کلراید،باتوجه به خطرات سرطان زایی مونومروینیل کلرایدگازی نسبت به پلیمریزاسیون سایر مونومرهامتفاوت می باشد . دراین پژوهش،اثرمیزان مونومروینیل کلرایدبرمقدارحرارت آزادشده واکنش درنقطه ژل وهمچنین اثردرجه حرارت برجرم مولکولی پلی وینیل کلرایدبررسی گردیدهاست