سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی کاکرودی – عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، گروه سرامیک
ایلناز زرانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و سرامیک دانشگاه تبریز

چکیده:

محصولات دیرگداز بی شکل در بیست سال اخیر اهمیت بسیار زیادی کسب کرده اند. این مواد با سهمی در حدود ۴۵ درصد از مجموع تولید فرآورده های دیرگداز ، گروه مهمی از سرامیکهای دیرگداز هستند.
در این تحقیق تاثیر و میزان بایندرهای مختلف فسفاتی بر خواص جرمهای آلومینایی نظیر: دانسیته، تخلخل و استحکام فشاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این راستا از بایندرهای اسید فسفریک، هگزامتافسفات سدیم و تری پلی فسفات سدیم استفاده شد و نمونه های تهیه شده در چهار دمای ۲۰۰، ۶۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شد و خواص فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفت.
بررسی انجام شده نشان داد که خواص جرم ها شدیدا تحت تاثیر نو بایندر فسفاتی مورد استفاده می باشد و امکان تهیه جرم های کربیدنی با استحکام فشاری بالای ۱۰۰Mpa میسر است. از طرف دیگر با افزایش دما، در محدوده ۱۰۰۰ درج سانتی گراد افت شدید استحکام و دانسیته مشاهده شد که علت اصلی آن ایجاد فاز AIPO4 و تشکیل ضعف باندهای اتصالی به دلیل تبلور باندهای فسفاتی با طول زنجیر کوتاهتر بوده و الگوی XRD تهیه شده و نیز موید این مطلب است.