سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – کارشناس ارشد پژوهشی – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی شیمی ومواد
سعیدرضا الله کرم – استادیار – دانشگاه تهران – دانشکده فنی

چکیده:

استفاده MgO بعنوان افزودنی سوختی برای جلوگیری یا کاهش خوردگی ناشی از وانادیم در توربینها و بویلرهایی که با سوخت با درجه خلوص پایین کار می کنند، بسیار مفید می باشد اما حضور (SO2-SO3) Sox در سیستم در اثر واکنش با اکسیید منیزیم، موجب کاهش میزان بازدارندگی MgO می گردد. مقاله حاضر تاثیر میزان Sox را روی خاصیت بازدارندگی MgO در خوردگی ناشی از وانادیم سوپر آلیاژ IN738 مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
رفتار خوردگی نمونه های پوشش داده شده با V2O5 و V2O5+MgO در دماهای ۷۵۰ و ۸۵۰C ددر مدت زمان ۱۰۰ ساعت و در اتمسفر Sox رقیق شده با هوا مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشهایی نیز بدون حضور آلاینده جهت مقایسه انجام گردید.
محصولات خوردگی و مورفولوژی پوسته بوسیلهتجهیزات متالوگرافیکی معمول، میکروسکوپ الکترونی و پراش اشعه ایکس مورد ارزیابی قرار گرفت.