سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک پرن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صن
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به منظور پوشش دهی روی در سطح زیرلایه فولاد کم کربن پولیش الکتریکی و مکانیکی شده از دانسیته جریان های ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ mA/cm² استفاده شد. مرفولوژی و بافت پوشش الکتریکی روی حاصل از حمام سولفاتی شامل ۱۰ ppm ناخالصی +Sn² توسط آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مرفولوژی و بافت رسوب روی تحت تاثیر افزودنی +Sn²، آماده سازی سطح و دانسیته جریان قرار می گیرند بطوریکه بر روی سطوح پولیش الکتریکی شده مؤلفه بافت غالب {۲٫ ۰۰} بود و مرفولوژی سطحی رسوبات به شکل لایه ای متراکم مشاهده شد در حالیکه در سطوح آماده سازی شده به روش مکانیکی صفحات هرمی کم زاویه {۴٫ ۱۰}، {۳٫ ۱۰} و {۴٫ ۱۱} و صفحه منشوری {۰٫ ۱۱} مؤلفه غالب بافت بودند و مرفولوژی رسوبات مشاهده شده به صورت اسفنجی بود. مطالعات مدل جوانه زنی رسوبات توسط مدل Scharifker در شرایط مختلف بررسی شد. ارتباط بین جوانه زنی، بافت و مرفولوژی رسوبات روی تحت تاثیر ناخالصی +Sn² مورد مطالعه و بحث قرار گرفت.