سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا شادبختی – واحد پژوهش خوردگی فلزات پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

یکی از عواملی که درتماس با آب آشامیدنی بر روی کیفیت آن می تواند اثرات منفی داشته وبه سهم خود مشکلات زیست محیطی ایجاد نماید رنگها و یا سیستمهای پوششی سطوح داخلی مخازن نگهداری و لوله های انتقال آب می باشد. این نوع رنگها ضمن داشتن مقاومت مناسب باید فاقدهر نوع سمیت بوده و از نظر بهداشتی تغییری درکیفیت آب آشامیدنی ایجاد ننماید. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد رنگهای مصرفی در داخل کشور به سیستم های پوششی پیشنهاد شده استانداردهای AWWA , BS , IPS و نحوه ارزیابی ها اشاره شده است. در ادامه راهکارها و پیشنهادات لازم جهت کاهش نارسایی ها و مشکلات موجود وتدوین دستورالعملارزیابی این نوع پوششها ارائه گردیده است.