سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی پورمحمد – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
علیرضا خدابنده – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

چکیده:

نظر به اهمیت اندازه گیری دقیق انرژی مصرفی و احساس نیاز شدید به نصب و تولید کنتورهای دیجیتالی و در راستای سیاستهای وزارت نیرو مبنی بر اعمال تعرفه های مختلف ساعات پیک و غیر پیک، ضرورت استفاده گسترده و جایگزینی کنتورهای الکترونیکی به جای کنتورهای مکانیکی هر چه بیشتر احساس شد. مقاله حاضر نتیجه تحقیق میدانی در خصوص یکی از عوامل اصلی الکتریکی آسیب رساندن به این لوازم می باشد که امید است با عنایت مسئولین امر ودست اندرکاران صنعت توزیع و بادر نظر گرفتن شرائط و ساختار شبکه های توزیع کشور و قبل از گسترش تمام عیارجایگزینی این کنتورها با توجه به دستورالعمل سال ۸۳ وزارت محترم نیرو مبنی بر نصب و جایگزینی کنتورهای به جای کنتورهای مکانیکی چاره ای اندیشیده شود، در این تحقیق به قطع یک فاز در شبکه های توزیع برق برای حالات مختلف بارو در شرایط متفاوت از نظر فنی اقدام گردیده که نتایج عملی بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مقادیر نامی ولتاژ و جریان که در کاتالوگهای سازنده گان کنتورهای الکترونیکی ذکر گردیده (۲۰درصد) شرایط دوفاز شدن در سمت اولیه ترانسفورماتورهای توزیع (۲۰کیلوولت) برای کنتورهای الکترونیکی مشکل ساز میباشد. آزمایشات مذکور با انجام دو نوع تست و در هر تست ۹ مرحله بدست آمده است شایان ذکر است که بدترین شرایط مربوط به حالتی است که بار خازنی و فاز وسط قطع باشد. در این حالت ولتاژ بین دو فاز به ۶۱۰ ولت می رسد که در اینصورت ولتاژ بوجود آمده روی ترمینالهای کنتور بیش از ولتاژ نامی و استاندارد کنتورهاست از این رو در صورتیکه وضعیت دوفاز شدن شبکه برای مدت زیاد ادامه یابد و اضافه ولتاژ روی ترمینالهای کنتور باقی بماند سبب سوختن کنتور خواهد شد. نتیجه دیگر بدست آمده از آزمایشات نشان میدهد که با کاهش توان خازن ولتاژ شبکه نیز در مقایسه با حالتیکه توان خازن بالاتر است کاهش می یابد پس باید در محاسبه ظرفیت خازن موردنیاز، توان بهینه خازن را در نظر گرفت. در پایان پیشنهاداتی برای هر یک از مشکلات بوجود آمده ارائه گردیده است که میتواند ضمن جلوگیری از سوختن تعداد زیادی کنتور از هدررفتن این سرمایه ملی جلوگیری بعمل آورد.