سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام سرائیان – گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی
امیر حسین بهروش – ) گروه مهندسی ساخت و تولید، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، د
محمد گلزار – ) گروه مهندسی ساخت و تولید، بخش مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، دا

چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر حضور ذرات نانوکلی بر خواص ساختاری فوم نانو کامپوزیت پلی استایرن می پردازد. به این منظور ابتدا نانوکلی و پلی استایرن را با درصدهای ۴، ۵ و ۶ درصد توسط اکسترود دو ماردونه مخلوط نموده و از آنها گرانول تهیه گردید.گرانول به دست آمده را توسط دستگاه تزریق نموده تا قطعاتی را به منظور تهیه فوم با فرایند توده ای آمده گردد. سپس قطعات نانوکامپوزیت به روش فرایند توده ای در محفظه ای تحت فشار ۶۰ bar به مدت ۴۰ ساعت قرار گرفته و پس از خروج در حمام داغ گلیسیرین در دمای ۸۵، ۹۵، ۱۰۰ و ۱۰۵ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. از نمونه فومهای به دست آمده آزمایش تعیین چگالی و تعیین اندازه دانه ها با میکروسکوپ الکترونی انجام گرفت. نتایج نشان دهنده آن بود که در درصدهای ۴ و ۵ درصد با افزایش چگالی و کاهش اندازه دانه ها رو به رو هستیم اما در فوم نانوکامپوزیت با ۶ درصد نانوکلی به علت تجمع لایه های نانوکلی این روند معکوس خواهد شد.