سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده خالصی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
ماشااله خامه چیان – استادیار زمین شناسی مهندسی
محمدرضا امین ناصری – دانشیار مهندسی صنایع

چکیده:

بخش عمده ای از مهندسی سنگ با توده سنگهای درز و شکافدار سروکار دارند درنتیجه تعیین ویژگیهای چنین محیطهایی از اهمیت ویژه ای د رمهندسی سنگ برخوردار است در پروژه هایی که به نحوی با آب زیرزمینی در ارتباط می باشند برآورد ویژگیهای توده سنگ و پیش بینی نرخ جریان از بحثهای حیاتی و جدی مهندسی سنگ به شمار می رود. با توجه به پیچیدگی های موجود در توده های سنگی به منظور تعیین ویژگیهای آبگذری، توده سنگ به عنوان حجم بزرگ و متراکمی از سنگ در نظر گرفته می شود که توسط یکسری سوح ناپیوستگی از یکدیگر جدا شده اند.