سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بیت اله اقبالی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

با استفاده از آزمایش پیچش گرم در دمای پایین، تاثیر نرخ کرنش اعمالی در منطقه بحرانی (α + γ) بر رفتار تغییر شکل پلاستیک و بر میزان ریز شدن دانه های فریت در یک فولاد کم کربن میکروآلیاژی دارای Nb-Ti مطالعه شد. از روی منحنی های سیلان گرم فریت و با استفاده از میکروسکوپ نوری و دیفراکسیون الکترونهای برگشتی Electron back scattered diffraction (EBSD)، فرآیندهای نرم شدن دینامیکی در فریت در حین تغییر شکل و تحولات صورت گرفته در ریزساختارها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشاهدات نشان می دهد در حین تغییر شکل در منطقخ دو فازی، دانه های ریز و هم محور فریت (Equiaxed fine ferrite grains (EFG در ریزساختار پدیدار می شوند. شواهد مبین آن است که این دانه های EFG در جریان وقوع تبلور مجدد دینامیکی پیوسته (Continuous dynamic recrystallization (CDRX در فاز فریت ایجاد گشته اند. همچنین دیده می شود افزایش نرخ کرنش اثر مثبت بر فرایند ریز شدن دینامیکی دانه های فریت با مکانیزم CDRX دارد. به طوری که با افزایش این پارامتر اندازه دانه های فریت EFG حاصل از CDRX کاهش و کسر حجمی انها افزایش می یابد. اما با کاهش نرخ کرنش دانه های اصلی و دان های فرعی دچار رشد شده و امکان دستیابی به ریزساختار نهایی ریز دانه میسر نمی شود.