سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام داودی – استادیار گروه مهندسی ساخت و تولید

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر نرخ کرنش در رفتار دینامیکی فولاد مارتنزیتی در دمای محیط با استفاده از دو معادله بنیادی Johnson-Cook و Cowper-Symonds و تعیین پارامترهای این دو معادله برای شبیه سازی فرآیند ماشینکاری اختصاص دارد. در ابتدا با استفاده از دستگاه Split Hopkinson Pressure Bar، آزمایشات تجربی در سرعت های مختلف انجام و از نتایج آن برای تعیین پارامترهای دو معادله انتخاب شده استفاده شده است. سپس منحنی های تنش-کرنش تجربی و محاسبه شده با یکدیگر مقایسه شده است. سپس دستگاه SHPB به روش اجزاء محدود و با استفاده از معادله J-C شبیه سازی عددی شده و نتایج حاصل از شبیه سازی با مقادیر تجربی مقایسه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که هر دو معادله به خوبی قادر به بیان رفتار دینامیکی فولاد انتخاب شده هستند و پارامترهای محاسبه شده با دقت قابل قبولی قابل بکارگیری هستند.