سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریده شیشه بران – دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

چکیده:

نرم کننده ها موادسطح فعال هستند که مانند لایه فیلم مانندی سطح کالای نساجی را می پوشانند و از این طریق زیردست نرمی را درپارچه ایجاد م یکنند نرم کننده های سیلیکونی از انواع نرم کننده های نان آیو نیک non- ionic هستندکه درمحیطهای رنگرزی و تکمیل با مواد شیمیایی دیگر سازگارهستند کاربرد این نوع نرم کننده ها برروی پارچه پنبه ای منجر به بهبود خواص فیزیکی پارچه و زیردست آن میشود زیردست پارچه خاصیتی استکه ارتباط مستقیمی با ضریب اصطکاک پارچه دارد هرچه ضریب اصطکاک پارچه ای بیشتر شود زیردست پارچه زبرتر احساس می گردد به کارگیری نرم کننده سیلیکونی درپارچه پنبه ای منجر به کاهش اصطکاک پارچه شده و درنتیجه باعث نرم ی آن می گردد به علاوه زاویه برگشت از چروک پارچه افزایش یافته و طول خمشی آن نیز کاهش می یابد بنابراین با کاربرد این نرم کننده می توان از خواص مناسب را درپارچه پنبه ای بدست آورد.