سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
وحید نوروزی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا تهور – استادیار مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:
مجموعه پروانه های پاد- چرخان پروانه هایی هستند که جایگزین پروانه های تکی شدند و بجای یک پروانه از دو پروانه که در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند استفاده می نمایند. سالهاست که برای تامین نیرو و توان حرکت وسایل شناور از پروانه های پاد- چرخان استفاده می شود. بازدهی بالاتر، بهتر بودن قابلیت حرکت در خط مستقیم، کمتر بودن امکان وقوع کاویتاسیون مصرف سوخت کمتر و … از جمله مزایای این گونه پروانه ها می باشد.پژوهش روبرو، با استفاده از یک نوشته می شود نتایج و اثرات مقدار پیشروی های مختلف را بر بازدهی کل و ضرایب کشندگی و گشتاور پروانه های پاد MATLAB برنامه رایانه ای که در نرم افزار – چرخاندن مورد بررسی قرار می دهد.