سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید کبروی – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

اگر صنعت عظیم برق زیر بنا و امنیت بخش اقتصاد و حیاتبخش چرخهای گردان جامعه باشد، که این چنین است، اهمیت ایجاد ایمنی در صحنه های گسترده تولید، انتقال و توزیع آن ضرورتی است که ارزش هرگونه سرمایه گذاری را دارد . در این مقاله ضمن فصل بندی مواردی که هر مدیریت فنی، در امن سازی محیط و کاهش حوادث باید اجرای مسئولیت مربوطه را بعمل در آورد، تکیه بر مواردی شده است که معمولاً در چهار چوب مدون مقررات ایمنی به غفلت می گذرد و عبارتست از اثرات مثبت یا منفی شکل کلی یا ذاتی مدیریت دستگاه که با روال نظام خاص ادار ی در روان افراد و کارگران ایجاد احساس امنیت یا عدم امنیت می نماید . امنیت درون یا امنیت خاطر کارکنان سبب اعتماد به نفس شده و خود کاهنده کامل حوادث و عامل رعایت مقررات ایمنی از طرف کارکنان و نتیجتاً بازدارنده تلفات جانی و مالی و خسارات مربوطه است . بطور خلاصه با نصب کاملترین و گویا ترین تابلوهای ایمنی، رعایت آن از طرف مخلوق پیچیده ای که انسان نام دارد، بدون داشتن درونی آرام و خاطری آسوده و بی دغدغه ممکن نیست حوادث بیشماری ناشی از تحریکات و تهییجان درونی انسانها در مقابله با نارضایی از سیستم حاکم اداری یا مدیریت کارگاه هاست که زنجیره وار حادثه بعد از حادثه خلق می کند . اینکه چگونه مدیریت دستگاه باید این تنشهای حادثه زا را نقصان دهد، خود قسمتی از مقاله است .