سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد رضائی نیا – مسئول خط اصلی تولید بدنه ۲۰۵ و پارس شرکت ایران خودرو
سید محمد نویدی – رئیس تولید بدنه ۴۰۵ و پارس شرکت ایران خودرو

چکیده:

امروزه نقش و اهمیت منابع انسانی در عملکرد سازمانها بر کسی پوشیده نیست بطوریکه در سالهای اخیر از نظر اهمیتجایگاه، منابع انسانی بالاتر از تجهیزات و منابع مالی و سایر عوامل قرار گرفته است.بی شک یکی از حوزه های قابل توجه در مباحث منابع انسانی همانا اهتمام به بهداشت روانی و تنش های شغلی و تلاش جهت کاهش مشکلات و نارضایتی های ناشی از اختلال در بهداشت روانی و جسمی کارکنان است. لذا مقاله پیش رو به یکی از حوزه های تاثیر گذار در میزان خستگی و نارضایتی نیروی انسانی می پردازد و قصد دارد به مقوله نوبتکاری و نحوه برخورد با مشکلات و عوارض آن بپردازد… در حال حاضر بخش قابل توجهی از سیستم های تولید و خدمات از کارکنان نوبت کار بهره میبرند لذا وضعیت کارکنان نوبتکار اهمیت خاصی پیدا میکند. در ایران نیز بیش از چندین دهه صنایعی چون نفت، پتروشیمی، سیمان و در سالهای اخیر خودروسازی در بخش تولیدی و بیمارستانها، فرودگاهها و نیروهای پلیس در بخش خدمات از این سیستم استفاده میکنند.از سوی دیگر مشکلاتی نظیر تنش شغلی از نوبتکاری، به بیان راهکارهای بهبود شرایط کاری و رضایتمندی کارکنان نوبتکار با توجه به تجربیات دیگر کشورها پرداخته شود. حسب موارد فوق و اشتغال به نوبتکاری تهیه کنندگان مقاله از سال ۱۳۸۰ تهیه کنندگان مقاله برآن شدند تا در حوزه بهداشت روانی و جسمی نوبتکاران مطالعه و تحقیق نمایند که متاسفانه منابع بسیار اندکی در کشورمان یافت شد لذا تحقیقات و آزمایشاتی به صورت سعی و خطا و استفاده از تجربیات سایر کشورها از سال ۸۲ تا ۸۵ در اداره تولید بدنه ۴۰۵ در شرکت ایران خودرو صورت گرفت که نتایج آن در قالب مقاله حاضر ارایه میگردد امید است مقاله فوق بتواند مشکلی هر چند کوچک از مشکلات نوبتکاران را منعکس نماید و تخفیف دهد.