سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان موسوی –
فرهاد فلاحی –
فرخ امینی –

چکیده:

مکانیزم ظرفیت به مجموعه ای از سیاستهای اعمالی توسط ISO اتلاق می شود که با هدف ضمانت نمودن قابلیت اطمینان سیستم و توسعه شبکه مدون گردیده و با ساختار بیمه گونه سعی در
کاهش ریسک بازار داشته باشد. دراین مقاله سعی می شود با بررسی هر یک از این استراتژیها به مقایسه تأثیرات حاصل از کاربرد هریک و روند بازار پرداخته و دید متمایزتر نسبت به هریک از این
استراتژیها ارائه گردد.