سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمین کاظمی طلاچی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد
محمدابراهیم بحرالعلوم – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق اثر سیکل کاری درجریان پالس برروی میکروسختی و خواص سایشی الکتروفرمهای کامپوزیتی نیکل – آمومینا مورد مطالعه قرارگرفت و نسبت به الکتروفرمهای نیکلی و کامپوزیتی تولید شده با جریان مستقیم مقایسه هشد بیشترین میکروسختی و کمترین کاهش وزن الکتروفرمهای کامپوزیتی با استفاده از جریان پالس به ترتیب ۴۶۱HV و ۵/۷mg بود که در دانسیته جریان ۱۰۸A/dm2 و سیکل کاری ۲۵% بدست آمد. مقادیر میکروسختی وکاهش وزن الکتروفرمهای کامپوزیتی با استفاده از جریان مستقیم ۱۰A/dm2 به ۲۸۳HV,و۱۳/۴mg رسید این درحالیست که مقادیر اندازه گیری شده برای میکروسختی و کاهش وزن الکتروفرمهای نیکلی در دانسیته جریان مستقیم ۱۰A/dm2 به ترتیب ۱۹۸HV و ۲۲/۴mg بدست آمد. مطالعات XRDو SEM نیز برروی نمونه ها صورت گرفت