سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمین کاظمی طلاچی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه شیراز
محمد ابراهیم بحرالعلوم – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق اثر سیکل کاری (در جریان پالس) بر روی میکروسختی و خواص سایشی الکتروفرمهای کامپوزیتی نیکل- آلومینا مورد مطالعه قرار گرفت و نسبت به الکتروفرمهای نیکلی و کامپوزیتی تولید شده با جریان مستقیم مقایسه شد. بیشترین میکروسختی و کمترین کاهش وزن الکتروفرمهای کامپوزیتی با استفاده از جریان پالس به ترتیب ۴۶۱HV و ۵/۷mg بود که در دانسیته جریان ۱۰A/dm2 و سیکل کاری ۲۵% بدست آمد. مقادیر میکروسختی و کاهش وزن الکتروفرمهای کامپوزیتی با استفاده از جریان مستقیم ۱۰A/dm2 به ۲۸۳HV و ۱۳/۴mg رسید. این در حالیست که مقادیر اندازه گیری شده برای میکروسختی و کاهش وزن الکتروفرمهای نیکلی در دانسیته جریان مستقیم ۱۰A/dm2، به ترتیب ۱۹۸HV و ۲۲/۴mg بدست آمد. مطالعات SEM و XRD نیز بر روی نمونه ها صورت گرفت.