سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

روش ریخته گری حلال و حل سازی ذره ای ا ز روش های معمول جهت ساخت داربست های کامپوزیتی پلیمر/ سرامیک است دراین روش نوع حلال مصرفیدرخصوصیات نهایی داربست تاثیر گذار است لذا در تحقیق حاضر داربست کامپوزیتی پلی لاکتید گلیکولید اسید/ نانوهیدروکسی اپاتیت با دو نوع حلال N- متیل پیرولیدون ودیوکسان تهیه و دو ویژگی درصد تخلخل ونرخ تخریب درنمونه های تهیه شده مورد بررسی قراگرفته شد نتایج نشان میدهند که داربست های تهیه شده با حلال دیوکسان درصد تخلخل و سرعت کاهش وزن بیشتری نسبت به داربست های تهیه شده با N- متیل پیرولیدون دارند.