سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسن جوارشکیان – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک (نویسنده
رضا ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (تحصیلات ت

چکیده:

اثر متقابل بین امواج ضربه‌ای و اجسام همواره با کدهای عددی و نرم‌افزارهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. کدهای عددی مختلفی برای شبیه‌سازی جریانهای تراکم‌پذیر وجود دارد که هرکدام از متدهای مختلفی جهت گسسته‌سازی معادلات استفاده می‌کنند. در این تحقیق تاثیر نوع شبکه اعم از با سازمان و بی‌سازمان از نوع O, C, H و همچنین نوع سلولهای بکار رفته در شبکه‌بندی، روی دقت و همگرایی حل در تسخیر موج ضربه‌ای توسط یک روش عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تمامی شبکه‌های با سازمان از سلولهای مربعی استفاده شده است و این در حالیست که برای شبکه‌های بی‌سازمان، سلولهای شبکه مثلثی در نظر گرفته شده‌اند. شکل هندسی مورد مطالعه ایرفویل NACA0018 است که تحت زاویه حمله‌ی ۳۰ درجه، در جریان هوا با عدد ماخ ۵/۱ قرار گرفته است. جریان هوا بصورت غیر لزج در نظر گرفته شده است و به همین دلیل معادلات حاکم بر جریان سیال، معادلات اویلر هستند. با استفاده از روش عددی فوق، معادلات حاکم توسط یک روند حجم محدود گسسته شده و معادلات گسسته شده توسط الگوریتم چگالی مبنا بطور هم زمان حل گردیده است. همانطور که میدانیم در تمامی کارهای عددی مهمترین گام نشان دادن استقلال نتایج بدست آمده از شبکه است به همین دلیل در پایان کوچکتر کردن ابعاد سلولهای شبکه و اندازه‌گیری ضرایب لیفت و درگ را بعنوان معیاری جهت نشان دادن استقلال جوابهای بدست آمده از شبکه، مورد استفاده قرار دادیم. نتایج استخراجی برای تمام شبکه‌ها شامل ضرایب درگ و لیفت پس از پیدا نمودن استقلال شبکه، با نتایج منتشر شده مقایسه شده است. علاوه بر آن سایر نتایج شامل توزیع ضریب فشار روی ایرفویل و توزیع عدد ماخ و فشار استاتیکی در میدان، در بخش پایانی مقاله آورده شده‌اند.