سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شجاع رضوی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود منیرواقفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مظفری نیا – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق تأثیر نیتراسیون سطحی لیزری بر مقاومت به خوردگی و تمایل به حفره دار شدن آلیاژ Ti6Al4V مورد بررسی قرار گرفته است . برای ایجاد پوشش نیترید تیتانیم روی سطح از یک لیزر Nd:YAG Ti6Al4V با توان ۵۰۰ میلی ژول، فرکانس ۱۰ هرتز و دوام پالس ۲۰۰ میکروثانیه استفاده و همزمان باتابش پرتو لیزری، گاز نیتروژن با سرعت خروجی ۳۰ لیتر بر دقیقه، در محل اثر لیزر دمیده شد.ریزساختار و ترکیب شیمیایی سطح توسط آزمون های متالوگرافی با میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه ایکس مورد ارزیابی قرار گرفتند . همچنین رفتار خوردگی سطح توسط آزمون الکتروشیمیایی پتانسیودینامیک تافل و سیکلی در محلول ۲ مولار اسید کلریدریک بررسی شد . نتایج بررسی ها نشان داد که ساختار سطح شامل یک لایه نیترید تیتانیم بوده که در زیر آن ناحیه ذوب لیزری قرار داشت . این ناحیه حاوی دندریت های نیترید تیتانیم در زمینه تیتانیم آلفا بود . در زیر ناحیه ذوب شده، ناحیه متاثر از حرارت قرار داشت که همان فاز مارتنزیت تیتانیم بود . در نهایت ایجاد چنین ساختاری منجر به بهبود ر فتار خوردگی، افزایش نسبی پتانسیل خوردگی، کاهش دانسیته جریان غیر فعال شدن و بهبود مقاومت به حفره دار شدن گردیده است.