سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر نهضت – استادیار
حسین ادریس – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید

چکیده:

پوشش tin به روی فولاد نیتراسیون پلاسمایی شده ALSI M2 نشانده شده و رفتار تریبولوژیکی آن در شرایط لغزش خشک مورد مطالعه قرار گرفت و مکانیزم های عمده سایش در این شرایط تعیین گشتند. مثه هایی از همین نوع فولاد نیز تهیه شده و با انجام عملیات نیتراسیون پلاسمایی و سپس پوشش دهی به روش PVD عملکرد برشی و رفتار سایشی این مته ها در شرایط واقعی ارزیابی شده و با نتایج حاصل از آزمایش پین روی دیسک مقایسه گشتند . نتایج حاصله حاکی از افزایش مقاومت سایشی این فولاد با انجام عملیات دوبل و نتیجتا بهبود شرایط برشی و عمر این مته ها بود