سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی فلاحتی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده معدن و متا
سمیرا سخنوران – دانشجوی کارشناسی ارشد
نادر پروین – استادیار
کامران دهقانی – استادیار

چکیده:

نیوبیوم انتخاب مناسبی در فولادها می باشد که با کاهش اندازه دانه باعث افزایش استحکام می شود ریزدانگی مکانیزم استحکام دهی ا ست که اثری مثبت بر تافنس داشته و منجر به کاهش داکتیلیتی نمی شود دراین مقاله با استفاده از سه نوع فولاد TRIP تاثیر نیوبیم مورد بررسی قرارگرفت. به منظور مقایسه اثر نیوبیوم ترکیب شیمیایی عناصر الیاژی دیگر و سیکلهای ترمومکانیکی اعمالی بر سه نوع فولاد ثابت در نظر گرفته شده است متالوگرافی نمونه ها با میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM انجام شد دراین تحقیق نشان داده شده است که نیوبیوم نقش موثری بر کاهش درصد ازدیاد طول در فولادهای TRIP دارد.