سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا جهان پناه – مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه یزد.

چکیده:

در این نوشته از نظرتان می گذرد و عنوان آن تاثیر هزینه های ایمنی بر سودآوری طرحهای معدنی می باشد نخست به تعریف معدنکاری پرداخته و سعی گردیده که به تعریف خطر و مفهوم آن در کارهای تولیدی و ارتباط با آن با طرحهای معدنی به عنوان کار تولیدی مشخص گردد. در ادامه به لزوم رعایت مسائل ایمنی از دیدگاه اقتصادی و انسانی اشاره شد در مرحله بعدی که ضرورت پرداختن به مسائل ایمنی و کارهای حفاظتی در معادن احساس گردیده، سعی شده است که هزینه های ناشی از آن در مرحله عملیاتی معدن به یک رقم و عدد ریاضی تبدیل شود که نشان دهنده این واقعیت است که هزینه هایی که باید قبل از وقوع حوادث برای پیش بینی و پیشگیری صرف شود بسیار کمتر از مقدار هزینه هایی است که معدن برای جبران خسارت مالی و جانی متحمل می شود.