سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرین قندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا مسچیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا سلمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
احسان قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

تأثیر همزمان عناصر نیکل، مولیبدن، کربن و مس و عملیات حرارتی به منظور بررسی فازها، ریزساختار، توزیع عناصر آلیاژی و خواص مکانیکی فولاد آلیاژی مورد مطالعه قرار گرفته است. تأثیر همزمان عناصر نیکل، مولیبدن، کربن و مس و عملیات حرارتی بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد های حاوی نیکل و مولیبدن به کمک میکروسکوپ نوری و سختی سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که سخت گردانی سطحی قطعات پایه آهنی متالوژی پودر باعث بهبود مقاومت سایشی در نمونه ها می شودو بهترین حالت در زمانی می باشد که عملیات شکل دهی، تف جوشی و ماشین کاری به نحو احسن انجام شده باشد. تأثیر عملیاتی حرارتی بر روی ریز ساختار شامل کاهش اندازه دانه ها و افزایش میزان بینیت و مارتنزیت در نمونه ها می باشد. با افزایش میزان مولیبدن در نومنه ها میزان مارتنزیت و بینیت افزایش یافته و قابلیت سختی پذیری افزایش یافته و عمق سختی افزایش می یابد. با افزایش نیکل نیکل میزان آستنیت باقی مانده در نمونه ها بیشتر گشته و چقرمگی بهبود می یابد… تأثیر همزمان عناصر آلیاژی نیکل و مولیبدن باعث افزایش سختی نمونه ها عملیات حرارتی شده می گردد