سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس حسینی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده عمران
ابوالفضل شمسایی – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة عمران

چکیده:

ساختار جریانهای آشفته که رسوبات را باخود جابجا می کند همواره یک موضوع جالب و بحث برانگیز برای دانشمندان در زمینه مکانیک سیالات بوده است. در این راستا تاثیر وجود رسوبات معلق در جریان بر چگونگی توزیع سرعت مورد بررسی قرار گرفت . معادله لگاریتمی ارائه شده برای توزیع سرعت در جریانهای آب زلال ، در جریانهای حاوی رسوب مورد استفاده قرار گرفت. مشاهده گردید وجود رسوبات معلق باعث می شودکه ضریب ثابت وان کارمن که در معادله لگاریتمی توزیع سرعت در جریان آب زلال مورد استفاده قرار می گیرد تغییر یافته و باافزایش غلظت رسوبات ،کاهش یابد. اما شیب تغییرات ضریب وان کارمن با غلظت رسوبات، بسیار اندک می باشد. به گونه ای که می توان در غلظت های پائین، این تغییرات را ناچیز فرض نمود