سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مشروطه – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد ذره بینی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه منسوجات بی بافت بخش اعظمی از صنایع نساجی را تشکیل می دهد . این منسوجات نه تنها کاربرد های جدیدی را بدلایل تکنیکی و اقتصادی برای صنایع نساجی ایجاد نموده اند بلکه در مواردی نیز جایگزین منسوجات سنتی گردیده اند . تکنولوژی تولید منسوج بی بافت با اثر سطحی مخمل امروزه در بخش کفپوشها و صنایع اتومبیل کاربرد وسیعی را پیدا نموده است .در این تحقیق تاثیر وزن در واحد سطح تار عنکبوتی ماشین کاردینگ بر برخی خصوصیات فیزیکی – مکانیکی اینگونه منسوجات مورد مطالعه قرار گرفته است . ماشین آلات متداول کاردینگ و کراس لپر جهت تولید لایه های غیر متراکم الیافی بکار گرفته شدند . این لایه ها با استفاده از ماشین آلات نمدی کننده بصورت نمد درآمده و نمد تولید شده به ماشین مخملی کننده تغذیه گردید . عواملی همچون وزن در واحد سطح و عمق سقوط سوزن در فرآیند نمدی شدن ثابت در نظر گرفته شدند ، در حالیکه وزن تار عنکبوتی مصرفی متغیر انتخاب گردید .بررسی آماری نتایج حاکی از آن است که با کاهش وزن تار عنکبوتی :الف- یکنواختی وزن لایه تکمیل شده بهبود می یابد .این در حالیست که ضخامت نمونه بدون تغییر باقی می ماند .ب – استحکام عرضی و میزان برگشت پذیری استاتیکی و دینامیکی نمونه افزایش می یابد .ج – نفوذ پذیری هوا تمایل به کاهش یافتن می نماید .د – تغییرات محسوس در استحکام طولی و میزان خمش (شق ورقی) مشاهده نمی شود