سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرناز عین خواه – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی
حمیدرضا نجفی درژه منفرد –
جعفر راثی زاده غنی –

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی و نیاز روز افزون به فولادهایی با استحکام بالا، قابلیت جوشکاری و چقرمگی مناسب، منجر به استفاده گسترده از فولادهای میکرو آلیاژ در صنایع امروز شده است. در پژوهش حاضر فولاد میکروآلیاژی حاوی وانادیم و ترکیب پایه فاقد عنصر میکروآلیاژی جهت مقایسه، پس از ریخته گری در کوره القایی در حالت ریختگی مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا مطالعات ریزساختاری بر روی نمونه ها انجام شد و کسر حجمی پرلیت، اندازه دانه فریت و فاصله متوسط بین لایه های پرلیت در شرایط مختلف اندازه گیری شد. سپس نمونه های کشش و ضربه جهت بررسی خواص مکانیکی تهیه شدند. افزودن عنصر میکروآلیاژی وانادیم در حالت ریختگی باعث افزایش سختی و استحکام می شود که می تواند ناشی از تشکیل رسوبات کاربونیتریدی، افزایش کسر حجمی پرلیت و ریزدانگی فریت باشد. همچنین به دلیل تمایل بسیار زیاد وانادیم به ترکیب با کربن و نیتروژن و تشکیل رسوبات کاربونیتریدی استحکام و سختی افزایش می یابد که به دلیل درشت بودن این رسوبات چقرمگی و انرژی ضربه در حالت ریختگی پایین است.