سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شبان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
بیت اله اقبالی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

با انجام آزمایش پیچش گرم بر روی یک فولاد کم کربن میکروآلیاژی دارای Nb-Ti در نزدیکی دمای شروع استحاله آستنیت به فریت، تاثیر میزان کرنش و نرخ کرنش بر روند شروع و پیشروی استحاله دینامیکی آستنیت به فریت (DSIT) مورد بررسی قرار گرفت. رفتار تغییر شکل گرم فولاد در حین استح اله و تحولات دینامیکی رخ داده در ریز ساختار مطالعه گردید . نتایج حاصل از منحنی های سیلان گرم و همچنین مطالعات میکروسکوپی ریزساختار مبین آن است که اولا – وقوع استحاله DSIT بر قابلیت تغییر شکل فولاد تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشته، ثانیا – میزان پیشرفت استحاله م ذکور شدیداً تابع میزان کرنش و نرخ کرنش اعمالی است . بطوریکه با افزایش کرنش بر کسر حجمی دانه های فریت حاصل از استحاله DSIT افزوده می شود . همچنین در تغییر شکلهای با نرخ کرنش بالاتر از یک طرف اندازه دانه های فریت DSIT ظریفتر و از طرف دیگر کسر حجمی آنها کمتر می گ ردد. با توجه به میزان پارامترهای تغییر شکل، در ریزساختار نهایی دانه های فریت با متوسط اندازه دانه در محدوده μm 0/8-2/8 بدست آمد . دلایل این اتفاقات ریزساختاری به تاثیر پارامترهای مذکور بر فرآیند پیشروی استحاله نفوذی آستنیت به فریت مربوط می شود که بطور مستدل به تشریح این موضوع پرداخته شده است.