سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول کلباسی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
احمد طهماسبی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
علی عقدایی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
مهدی نصر اصفهانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- طراحی کاربردی

چکیده:

در این مطالعه به بررسی ترمودینامیکی پیل سوختی تک سل اکسیدجامد می پردازیم. برای شبیه سازی ترمودینامیکی این سیستم، برنامه ایی نوشته شده تا به عنوان ابزاری توانمند برای پیش بینی کارکرد و بازده سیستم مورد استفاده قرارگیرد. دراین تحقیق، به معرفی پیل سوختی اکسی