سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه فراتی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد پردیس دانشکده های فنی دان
شاهرخ آهنگرانی – استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
احمدعلی آماده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگ
هادی مرادی – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گروه صنایع مهام

چکیده:

عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی یکی از روش های مؤثر برای افزایش سختی، مقاومت و خوردگی فولادها است. در این تحقیق نمونه های فولادی AISIH11 در دماها و زمان های مختلف تحت عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی قرار گرفتند. به منظور بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند بر روی ساختار لایه های نیتریدی، میکروسکوپ نوری، الکترونی و آنالیز فازی پراش اشعه ایکس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش دمای عملیات موجب افزایش عمق نفوذ نیتروژن به داخل نمونه شده و به دنبال آن مقدار فازهای نیترید آهن در لایه ترکیبی افزایش می یابد. از طرفی در زمان های طولانی نیتراسیون، ضمن افزایش بیشتر عمق نفوذ نیتروژن به داخل سطح، اندازه رسوبات نیتریدی در نزدیک سطح افزایش یافته و موجب کاهش سختی سطح نمونه می گردد. زمان و دمای بهینه در ترکیب گازی %H275 + N2%25، به ترتیب h8 و Cº۵۰۰ تعیین گردید.