سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شهری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی- دانشکده فنی – دانشگ
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – دانشیار

چکیده:

در این پژوهش، ذوب سطحی بوسیله قوس الکتریکی با الکترود تنگستنی و گاز محافظ آرگون TIG بر روی نمونه هاییاز چدن نشکن انجام شد وتًاثیر پارامترهای جوشکاری نظیر شدت جریان و سرعت حرکت قوس بر هندسه حوضچه جوش وسختی مطالعه گردید. برای بررسی میکروساختارها و شناسایی فازها از میکروسکپ نوری، میکروسکپ الکترونی روبشی و پراش سنجی پرتو X استفاده شد و تشکیل فازهای سمنتیت، مارتنزیت وآستنیت باقیمانده در سطح نمونه ذوب سطحی شده تایید گردید . نتایج تحقیقات نشان می دهند که ذوب سطحی باعث ایجاد یک لایه سخت ناشی از انجماد سریع منطقه ذوب سط حی شده (لدبوریت بسیار ریز ) و نیز یک لایه متًاثر از حرارت ناشی از ذوب سطحی HAZ می گردد. لایه سطحی ایجاد شده از سختی بسیار بالاتری نسبت به چدن نشکن ریختگی برخوردار است.