سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی هامانی جزی – کارشناس ارشد، شرکت صنایع مس قائم
بهزاد نیرومند – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله تاثیر اعمال فشار، دمای بارریزی و دمای پیشگرم قالب بر ساختار، استحکام کششی و سختی یک قطعه با شکل مشابه پیستون اتومبیل مورد بررسی قرار گرفته وشرایط بهینه تولید جهت دستیابی به بالاترین خواص مکانیکی انتخاب شد. نتایج نشان داد که استحکام کششی وسختی نمونه های ریخته گری کوبشی شده غالبا از نمونه های ریخته گری ثقلی شده بیشتر بوده و با افزایش دمای بارریزی و قالب استحکام وسختی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. این تغییرات بعلت تاثیرات متقابل تغییر سرعت سرد شدن، اندازه ریزساختار، میزان حفرات انقباضی و تاثیر دمای مذاب و قالب بر سرعت تشکیل پوسته جامد برروی سطح قالب می باشد. بیشترین استحکام وسختی در دمای بارریزی ۶۸۰درجه سانتی گراد و دمای قالب ۲۵۰ درجه سانتیگراد بدست آمد.