سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم کرامت – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
جعفر غیومیان – دکتری زمین شناسی مهندسی

چکیده:

مارن ها نهشته ها و رسوباتی هستند که از ترکیب رس و کربنات کلسیم تشکیل شده اند و جزو سنگ های رسوبی به شمار می روند و از لحاظ برخی خصوصیات مهندسی نظیر دوام پذیری ضعیف بوده که این موارد موجب معضلاتی در بسیاری از پروژه های ژئوتکنیکی و اجرایی می شود. دراین تحقیق با توجه به پراکندگی و توزیع نهشته های مارنی منطقه قم و استفاده از تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور نمونه های مورد نظر جهت کارهای آزمایشگاهی و آزمایشهای مربوط به خصوصیات مهندسی انها برداشت شدند. برروی نمونه های برداشت شده ازمایشهای مقاومتی و مکانیکی سنگ همچون آزمایش دوام پذیری، آزمایش مقاومت بار نقطه ای و آزمون سختی سنگ با استفاده از چکش اشمیت انجام گرفت.