سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مختاری شیرازآباد – کارشناس مهندسی مواد-متالورژی صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد بقایی – کارشناس مهندسی مواد-متالورژی صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل باباخانی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تاثیر عملیات حرارتی پیرسازی بر روی ریز ساختار و سختی آلیاژ نیکل و آلومینیوم برنز ۹۵۵۰۰C پرداخه شده است. پارامترهای مختلف مورد بررسی در این عملیات حرارتی شامل دمای پیرسازی، زمان پیرسازی و محیط کوئنچ می باشد. برای بررسی ریز ساختار این الیاژ از میکروسکوپ نوری و برای بررسی سختی از دستگاه سختی سنج ویکرز استفاده شد. نتیجه حاکی از آن بود که تحت عملیات کوئنچ تقریبا تمام فاز بتا (β) به فاز بتا پریم (ˈβ) که فازی مارتنزیتی است تبدیل می شود و بعد از عملیات پیرسازی فازهای آلفا (α) و سه نوع از فاز کاپا (K) از فاز زمینه (بتاپرایم) رسوب می کند. با توجه به رسوب سخت بودن آین آلایژ افزایش سختی پس از عملیات پیرسازی نمونه های کوئنچ شده مشاهده میوشد. آنچه موجب افزایش سختی در اثر رسوب سختی در این آلیاژ شد، تشکیل نوعی رسوبات کاپا بود. بررسی های انجام شده نشان داد که مجیط کوئنچ آب نمک نسبت به سایر محیطهای کونئچ (آب، روغن و هوای فشرده) سختی بیشتری را چه در نمونه های as quench و چه در نمونه های پیرسازی شده ایجاد میکند. همچنین بیشترین سختی مربوط به نمونه های کوئنچ شده در آب نمک و پیرساز شده در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت بود.