سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد نجف آبادی فراهانی – دانشکده مهندسی متالوژی و موتد دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشکده مهندسی متالوژی و موتد دانشگاه علم و صنعت ایران
واهاک کاسپاری مارقوسیان – دانشکده مهندسی متالوژی و موتد دانشگاه علم و صنعت ایران
نادر خلیلی – شرکت فراورده های نسوز پارس

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر اندازه ذرات آلومینا، میزان رزین و فشار پرس توسط معادله آندریازن مورد تحقیق قرار گرفت و مشخص شد که با کم شده بزرگترین ذره از ۳/۳۵mm به ۱/۷mm استحکام کم شده و تخلخل زیاد می شود. با افزایش فاکتور آندریازن از ۰/۲۵ به ۰/۶ خواص شدیداً تغییر کرد و کمترین تخلخل در بدنه n=0/5 حاصل گردید. با افزایش فشار پرس از ۱۵۰(MPa) به ۲۵۰(MPa)، همزمان با کاهش تخلخل، استحکام فشاری افزایش یافت. با افزایش میزان رزین از ۳ تا ۸ درصد وزنی، علی رغم افزایش مواد فرار، تخلخل کاهش یافته، استحکام افزایش یافت. در نهایت خواص مشاهده شده با بررسی جزئیات ریز ساختاری مورد پیگیری قرار گرفت.