سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد حسین فتحی – دانشیار – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان محمدی زهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی مواد ء دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی منصوریان فرد – دانشجوی کارشناسی – دانشکده مهندسی مواد ء دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت به دلیل شباهت به بافت معدنی استخوان به عنوان پوشش در سطح ایمپلنت فلزی در سالهای اخیر توسعه بسیاری یافته است.در صورت بالا بودن نرخ انحلال پوشش هیدروکسی آپاتیت تثبیت ایمپلنت در بافتهای بدن به خوبی صورت نمیگیرد.یکی از راه های موثر در کاهش نرخ انحلال جایگزینی گروه های هیدروکسل در ساختار هیدروکسی آپاتیت با یون فلوئر است که منجر به شکل گیری ترکیب جدیدی با عنوان فلوئر آپاتیت میشود.در این پژوهش نانو ذرات و پوشش نانو ساختار فلوئر آپاتیت به روش سل_ژل تهیه شد.اثر پارامترهای پوشش دهی غوطه وری برروی مورفولوژی وکیفیت پوشش مورد برررسی قرار گرفت.تکنیک پراش پرتو ایکس به منظوز تائید حضور فازهای مطلوب در ترکیب مورد استفاده قرار گرفت مورفولوژی و ریزساختار به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد.نتایج بدست آمده نشان داد که در دمای کلسینه کردن ۶۰۰ درجه سانتی گراد و بعد از ۲۴ ساعت پیرسازی دارای پیوستگی و فشردگی مناسب و دارای نانو تخلخل ها بود.