سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجواد حامدی – بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک – بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد ترکمنی – مرکز تحقیقات لیزر پایاپرتو
مساح – شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

چکیده:

از یک لیزر پالسی Nd:YAD با توام متوسط پایین برای جوش ورق کم کربن استفاده شد. آزمایشات برای تعیین اثر انرژی پالس، عرض پالس و سرعت جوشکاری بر ابعاد جوش، میکروساختار سوختی در جوشکاری لیزری پالسی فولاد کم کربن صورت گرفت. شرایط جوشکاری در حالتهای هدایتی و سوراخ کلدی و اثرات پارامترهای فرایند لیزر برآن مطالعه شد. با توام متوسط ۲۲۰- ۲۴۰ وات و قله توان ۱,۸ Kw یک جوش نفوذ کامل در حالت سوراخ کلیدی در ورق St14 به ضخامت ۰/۷ میلیمتر ایجاد شد. در جوشهایی با نفوذ کمل تغییرات کاملاًمشخصی در میکروساختار و سختی ناحیه جحوش به علت انجماد سریع دیده شد. با کاربرد شرایط بهینه بدست آمده در آزمایشهای جوش لب به لب ، جوشهایی با استحکام کششی بالا در محدوده استحکام ورق اصلی بدست آمد.