سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداکبر صادقی فدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ضیا والفی – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کریم زنگنهمدار – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میلاد حیدری قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پوشش های زیرکونیای پایدار شده با ایتریاYSZ)توسط روش پاشش پلاسمای اتمسفری APS)برروی زیرلایه ای از جنس فولا ساده کربنی اعمال گرد ی د و تاثیر فاصله پاشش و نرخ تزریق پودر برساختار، تخلخل، سختی و مدول الاستیک پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت . در این راستا ، از سیستمآنالیز تصویری و دستگاه های میکروسختی سنج ویکرز و نوپ است فاده شد .نتایج نشان داد که تخلخلموجود در میکروساختار و وجود میکروترک ها در میکروساختار تاثیر به سزایی در سختی و مدول اندازهگیری شده دارد . بطوریکه با افزایش میکروترک ها و میزان تخلخل در نمونه، س ختی و مدول الاستیککاهش پیدا می کند