سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله رستمی نجف آبادی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
محمد ذره بینی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
محمد مرشد – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران

چکیده:

ژئوتکستایل ها در زمره بهترین راه حل ها در رابطه با رفع اشکالات تکنیکی مربوط به خاک می باشند . در حال حاضر فعالیتهای تحقیقاتی قابل توجهی در زمینه های گوناگون ژئوتکستایل صورت گرفته است . به واسطه تحقیقات انجام پذیرفته، وسائل آزمایشگاهی دقیقی ابداع، و آزمایش های استاندارد و روش های علمی بررسی و طراحی گردیده اند . و مجموعه این عوامل امکان طراحی و ساخت ژئوتکستایل مناسب را برای پروژه های متنوع امکانپذیر نموده است.ازدیاد طول گرب ژئوتکستایل ها به خصوص مواقعی که تحت نیروهای دینامیکی قرار می گیرند از جمله موارد مهمی است که این تحقیق سعی در کاهش و ر سانیدن آن به میزان استاندارد جهانی نموده است . ( لازم به ذکر است ازدیاد طول نمونه های خارجی در حد ۵۰ % است و تحقیقات صورت پذیرفته داخلی تاکنون موفق به تولید ژئوتکستایل هائی با ازدیاد طول گرب، در محدوده ۱۰۰ تا ۲۱۰ % با بهره گیری از عملیات کالندر شده اند . این تحقیق توانسته است درصد ازدیاد طول گرب را بدون عملیات کالندر به محدوده ۹۰ تا ۱۵۰ % و با عملیات کالندر به حدود ۷۰ % برساند ). اگر چه کاهش ازدیاد طول گرب ژئوتکستایل ها به طور معمول، با استفاده از انجام عملیات کالندر، قابل حصول است . لیکن فرآیند ایجاد پیوند حرارت ی نقطه ای، اثرات منفی دیگری از جمله کاهش ضخامت نمونه و افزایش هزینه تولید را به همراه خواهد داشت. به همین جهت در این تحقیق سعی بر کنترل ازدیاد طول نمونه، با تولید الیاف مناسب در مرحله تولید الیاف بوده است.