سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر مختارانی –
حسین گنجی دوست –
منیژه خالقی سرنامی –

چکیده:

پلی هیدروکسی آلکانوآتها (PHAs) پلیمرهای زیست تخریب پذیری هستند که توسط میکروارگانیزمها و در شرایط بی هوازی- هوازی قابل تولید می باشند. هدف از انجام این کار تحقیقاتی نیز بررسی امکان تولید (PHAs) با استفاده از لجن فعال بوده است. در این پژوهش تاثیر سن لجن و زمان هوادهی بر میزان تولید پلیمر مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نتایج آزمایشها در هنگام استفاده از لجن با سن ده روز و هوادهی به مدت ۲ ساعت حداکثر پلیمر تولید گردیده است. در ادامه نیز تاثیرC/N خوراک راکتور تولید پلیمر به میزان PHAs تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گردیده است که در ۲۵=C/N حداکثر PHAs به میزان ۲۳% تولید می شود. در این تحقیق همچنین نتیجه گردیده است که پسابهایی که دارای مقدار جزئی نیتروژن هستند (۲۵C/N<) نیز می توانند به عنوان منبع کربن جهت تولید PHAs مورد استفاده قرار گیرند.