سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رسول کلباسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی ابراهیمیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایمان کیانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین سوداوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای شبیه سازی ترمودینامیکی پیل سوختی اکسید جامد و میکروتوربین گاز، برنامه ایی نوشته شده تا به عنوان ابزاری توانمند برای پیش بینی کارکرد و بازده سیستم مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق، به کمک بازنویسی موازنه های انرژی ، انتروپی و اکسرژی بازده قانون اول و دوم ترموینامیک سیستم ترکیبی و اتلاف اکسرژی در اجزاء مختلف سیستم بدست خواهد آمد. شبیه سازی نشان می دهد میزان توان کل خروجی از سیستم ۹کیلو وات بوده که در این حالت بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک به ترتیب برابر ۵۰% و ۳۲% می باشد.