سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی تاجیار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی
کارن ابری نیا – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهر

چکیده:

ساخت لولههای مربعی و مستطیلی بدلیل کاربرد فراوانشان از اجزاء ساختمانی گرفته تا کاربردهای خانگی و صنایعی که در فشار و درجه حرارت بالا کار میکنند، بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است. در این تحقیق شبیهسازی اجزا محدود تغییر شکل مجدد بوسیله یک فرآیند نورد سرد برای تولید لوله چهارگوش از یک لوله گرد به کمک چهار غلتک در نرمافزار ABAQUSارائه میگردد. به دلیل اهمیت پیش بینی نیروهای شکلدهی و تاثیر آن در طراحی تجهیزات وتولید محصول سالم در این تحلیل تاثیر پارامترهای موثر بر روی فرایند از جمله نرخ هندسی لوله اولیه R /t جنس لوله، اصطکاک μ مقدار کاهش ارتفاع dr و شعاع غلتکها R1 بر روی نیروی جداشونده مورد بررسی قرار گرفت. لوله هاازجنس سرب، آلومینیوم، مس و فولاد میباشند. نتایج شبیه سازیها نشان میدهد که با افزایش میزان کاهش ارتفاع،مقدار نیروی جداشونده نیز افزایش مییابد زیرا میزان تغییر شکل اعمال شده افزایش مییابد.