سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر زمردیان – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان محمدی زهرانی – دانشجوی کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسن عنایتی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از هیدروکسی آپاتیت به عنوان پوششی برای آلیاژهای با کاربرد ارتوپدی، مثل فولاد زنگ نزن ۳۱۶ال استفاده می شود. هیدروکسی آپاتیت یک بیوسرامیک است که در بدن تاثیرات مخرب و اثرات سمی ندارد. نیوبیوم نیز به عنوان یک فلز زیست سازگار شناخته شده است. روش پلاسمایی یکی از روش های رایج برای ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت است و پارامترهای پاشش تاثیر زیادی بر خواص این پوش دارد. در این پژوهش تاثیر پارامترهای پاشش بر روی خواص و مورفولوژی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت نیوبیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت شامل زمینه هیدروکسی آپاتیت ۲۰ درصد نیوبیوم که به صورت ذرات فیلر در آن توزیع شده بود، به صورت پوشش کامپوزیتی بر روی سطح زیر لایه با تکنیک پاشش پلاسمایی نشانده شد. بررسی مورفولوژی پوشش توسطمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت گرفت. ترکیب فازی و بلورینگی پوشش با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) تعیین گردید. نتایج نشان داد که پوشش هیدروکسی آپاتیت- نیوبیوم در شرایط پاشش مناسب از کیفیت خوبی برخوردار است و می تواند برای کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.