سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم زارعی مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی
رادین اسپندار – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

برای حل همزمان معادلات آب زیرزمینی معمولا از روش تکراری استفاده می شود دراین روشها در ابتدا مقادیر اولیه حدس زده شده سپس این مقادیر به کمک معادلات مربوطه تصحیح می گردند عملیات تا رسیدن به جوابهای با دقت قابل قبول برای کاربر ادامه می یابد. تکنیکهای متنوعی برا یحل معادلات به کمک روش تکراری پیشنهاد شده است یکی از این تکنیکها روش SOR می باشد در روش SOR برای افزایش سرعت همگرایی پارامتری تحت عنوان پارامتر شتاب دهنده ( w) به معادله گوس سیدل اضافه می شود.