سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حشمتی – کارشناس ارشد معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی همدان
حجت اله کمکی – کارشناس معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثرات کنترل و بازرسی از کارخانجات تولید کننده پنیر UF استان همدان و ارتقاء سطح شرایط تولید (GMP) آنها بر کیفیت میکروبی،شیمیایی و فیزیکی محصول بود. ۳ کارخانه ( واحدهای A , B , C) از سال ۸۳ تا ۸۵ و یک کارخانه (واحد D) از سال ۸۴ تا ۸۵ مورد بازرسی و پایش قرا گرفتند و از محصول پنیر آنها نمونه برداری شد. نمونه ها آزمایش گردید و ویژگی آنها با استاندارد کشور تطبیق داده شد. چنانچه شرایط تولید واحدها نامناسب بود و ویژگی محصول آنها با استانداردمغایرت داشت با ارائه راهنمایی های لازم به ارتقاء سطح تولید و در نتیجه بهبود ویژگی های محصول کمک گردید. در سال ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۷۵ ، ۸۷/۵ و ۹۳/۲ درصد نمونه های واحد A ، ۷۳/۷ ، ۸۴/۶ و ۱۰۰ درصد نمونه های واحد Bو ۹۳/۷۵ و ۹۵/۵ و ۱۰۰ درصد نمون های واحد C با استاندارد مطابقت داشتند. ۶۲ , ۶۶/۷درصد نمونه هاای پنیر واحد D بترتیب طی سال ۸۴ و۸۵ با استاندارد مطابقت داشتند. پایش و کنترل مستمر و ارتقاء شرایط تولید ، کیفیت و انطباق ویژگی های محصول پنیر تمام واحدها با استاندارد را افزایش داد.